Sheraton Zhoushan Hotel

101 Qiandao Road, Lincheng New District, Zhoushan 316021 China
+86 580 208 8888
Local visitor's guide around Sheraton Hotels

Driving Directions

Sheraton Zhoushan Hotel

101 Qiandao Road, Lincheng New District

Zhoushan, Zhejiang 316021 China

Driving Directions

Could not find address

Local Attraction

  • Zhoushan Museum

  • Putuo Mountain

  • Daqingshan

Local Attractions

Taohua Island

North Putuo Mountain

Ouhua Shipbuilding CO., Ltd

Zhujiajian Island

Nansha Beach

IMC-Yongyue Shipyard and Engineer CO., Ltd

Xingye Co Ltd

Yang Fan Shipbuilding Group

Zhousahan Electric Power Company

Swimming Nearby

14.3 miles

Nansha

Local Partners

Dazhoushan

back to top

Check Room Rates & Availability