Dining Moxy Xi'an Beilin

Enjoy Food and Drinks Offered at Moxy Xi'an Beilin

At This Hotel

Moxy Kitchen

Asian

Open for breakfast

Moxy Bar

Asian

Open for Dinner

MORE OPTIONS NEARBY

KFC

.1 KM

Tiandi egg house

.1 KM

A Japanese restaurant, main sushi, sashimi, ramen, etc

Xian Qi Ban Bu Dian bistro

.1 KM

A Chinese restaurant, specializing in Sichuan food, relatively spicy

Wong Kee Wong three sauce stew pot

.1 KM

Northeast Small two jiangshan Northeast cuisine

.1 KM

Hanyang beef soup and rice

.1 KM

LanXiangZi

.1 KM

Little sheep hot pot

.1 KM

Fresh is Fried chicken

.1 KM

Master Nanyang

.1 KM

Old School Fried Chicken

.1 KM

Ikenai Egg rice curry

.1 KM

MYLOVERY

.1 KM

Cha Hua Nong

.1 KM

Nayuki Pro

.1 KM

He Xingfa Tea ice room

.1 KM

Pork Offic by bar flow

.1 KM

Li xiang prawns

.1 KM

Hua Qiandai's secret baked fish

.1 KM

Willow porridge

.1 KM

Xinjiang fried rice noodles

.1 KM

Hairong Fried dumpling house

.1 KM

Houzhiwei Handmade hot and sour powder

.1 KM

Liudabing Steamed bread with potato chips

.1 KM

A-Xiang Chinese Foods

.1 KM

Starbucks Coffee

.1 KM

Utepia

.1 KM

COCO

.1 KM

Yonghe king

.1 KM

Xihang Shabu Shabu hot pot

.1 KM

Xiang chuan edge

.1 KM

Cha Bai Dao

.1 KM

Zihei Toufu

.1 KM

Braised Pork Rice

.1 KM

The Yogurt-Cow

.1 KM

SanBao BarBecues Since 2008

.1 KM

Ac Oven

.1 KM

Holiland

.1 KM