Sheraton Saigon Hotel & Towers

88 Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City Vietnam
+84 283 8272 828
  • EXCLUSIVE AMENITIES
  • Service Request
  • Spa
  • Fitness
  • Internet

Driving Directions

Sheraton Saigon Hotel & Towers

88 Dong Khoi, District 1

Ho Chi Minh City, Vietnam

Driving Directions

Could not find address

Parking

On-site parking, fee: 50000 VND hourly, 1250000 VND daily

Valet parking, fee: 750000 VND hourly

Truy cập website tiếng Việt

Nhấn vào đường dẫn để xem các thông tin cập nhật và ưu đãi hấp dẫn từ khách sạn Sheraton Saigon bằng Tiếng Việt.

Other Transportation

Car Rentals

Nearby
Hertz

Phone: +84 90 248 05 86

Subway Station

Train Station

back to top

Check Room Rates & Availability