Skip Main Navigation
 • Collapsed Find & Reserve
 • Collapsed Reservations
 • Or sign in using:
 • Join Now

ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

การแก้ไขครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2018

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของกลุ่มบริษัทแมริออท


Marriott Group เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น ซึ่งประกอบด้วย Marriott International, Inc., Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (เดิมชื่อ Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.) และบริษัทในเครือต่าง ๆ เล็งเห็นคุณค่าของท่านในฐานะแขกที่เข้าพักของเราและตระหนักว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญต่อท่าน เราต้องการให้ท่านทำความคุ้นเคยกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวต่อข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมของกลุ่มบริษัทแมริออท

 • ผ่านเว็บไซต์ที่เราดำเนินการ ซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึง Marriott.com และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัทแมริออทเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจควบคุม (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”)
 • ผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่เราจัดหาไว้ให้ใช้งานบนหรือผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (“แอป”)
 • ผ่านช่องทางสื่อสังคมต่าง ๆ ของเราที่เรามีอำนาจควบคุม ซึ่งก็คือเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเข้าถึงแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกรวมกันว่า “ช่องทางสื่อสังคม”)
 • ผ่านข้อความอีเมลในรูปแบบของ HTML ที่เราส่งถึงท่านซึ่งเชื่อมโยงมายังแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ และผ่านการสื่อสารระหว่างท่านกับเรา
 • เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือเข้าพักในฐานะแขกที่โรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์อื่น ๆ

ทั้งนี้ เราจะอ้างอิงถึงเว็บไซต์ แอป และช่องทางสื่อสังคมของเรา โดยเรียกรวมกันว่า “บริการออนไลน์” และเมื่อรวมกับช่องทางแบบออฟไลน์ด้วย เราจะเรียกว่า บริการ” โดยการใช้บริการนี้ ถือว่าท่านตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่ระบุตัวตนของท่านในฐานะบุคคลได้ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้

ในทุกจุดที่มีการติดต่อกันตลอดการดำเนินการกับท่านในฐานะแขกที่เข้าพัก เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น  

 • ชื่อ
 • เพศ
 • ที่อยู่ไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • หมายเลขบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น
 • ข้อมูลทางการเงินในสถานการณ์ที่จำกัด
 • การตั้งค่าภาษา
 • วันเกิดและสถานที่เกิด
 • สัญชาติ หนังสือเดินทาง วีซ่า หรือข้อมูลยืนยันตัวตนอื่น ๆ ที่รัฐบาลออกให้
 • วันที่สำคัญ เช่น วันเกิด วันครบรอบแต่งงาน และโอกาสพิเศษ
 • ข้อมูลการเป็นสมาชิกหรือโปรแกรมความภักดี (รวมถึงบัตรชำระเงินที่ใช้แบรนด์ร่วม การเข้าร่วมในโปรแกรมของพันธมิตรตัวแทนการเดินทาง)
 • รายละเอียดของนายจ้าง
 • กำหนดการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับคณะทัวร์หรือกิจกรรม
 • การเข้าพักหรือการปฏิสัมพันธ์ของแขกที่เข้าพักครั้งก่อน สินค้าและบริการที่ซื้อ คำร้องขอบริการพิเศษและสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลประจำตัวของบัญชีสื่อสังคม รูปภาพโปรไฟล์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่เปิดเผยโดยการเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมกับบัญชีสมาชิกประจำของท่าน

 

ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจำกัด เรายังอาจเก็บรวบรวม

 • ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและผู้ร่วมเดินทาง เช่น ชื่อและอายุของผู้เยาว์
 • ข้อมูลทางชีวภาพ เช่น ภาพถ่ายดิจิทัล
 • ข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายและวิดีโอ และเสียง ซึ่งได้มาจาก (ก) กล้องรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณสาธารณะ เช่น ทางเดินและล็อบบี้ ภายในโรงแรมของเรา และ (ข) กล้องที่สวมบนร่างกายของเจ้าหน้าที่ป้องกันความสูญเสียและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ของเรา
 • การตั้งค่าความต้องการของแขกที่เข้าพักและข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคล (“ความต้องการส่วนบุคคล”) เช่น ความสนใจ กิจกรรม งานอดิเรก ตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่ม บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านแจ้งต่อเรา หรือสิ่งที่เราได้ทราบในระหว่างการเยี่ยมชมของท่าน

 

หากท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลอื่นให้แก่เราหรือผู้ให้บริการของเรา (เช่น ในกรณีที่ท่านสำรองห้องพักให้กับบุคคลอื่น) ท่านรับรองว่าท่านได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการดังกล่าวและท่านอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลได้ตามแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

 

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้หลายวิธีดังนี้

 • บริการออนไลน์  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสำรองห้องพัก ซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์หรือแอปของเรา ติดต่อกับเรา หรือเชื่อมโยงกับเรา หรือโพสต์ข้อความผ่านช่องทางสื่อสังคม หรือลงทะเบียนขอรับจดหมายข่าว หรือเข้าร่วมในการสำรวจ การแข่งขัน หรือข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย

 

 • การเยี่ยมชมโรงแรมและการปฏิสัมพันธ์ทางออฟไลน์  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเยี่ยมชมโรงแรมของเราหรือใช้บริการและร้านค้าภายในโรงแรม เช่น ร้านอาหาร บริการคอนเซียจ สโมสรสุขภาพ บริการดูแลเด็ก และสปา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกันเมื่อท่านไปร่วมงานอีเวนต์ส่งเสริมการขายที่เราเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นหรือที่เราเข้าร่วมด้วย หรือเมื่อท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

 • ศูนย์บริการลูกค้า เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสำรองห้องพักทางโทรศัพท์ ติดต่อกับเราทางอีเมล โทรสาร หรือผ่านบริการแชทออนไลน์ หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า การสื่อสารเหล่านี้อาจมีการบันทึกข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรับประกันคุณภาพและการฝึกอบรม

 

 • เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทที่เราบริหารจัดการ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท ที่เราเป็นเจ้าของโดยอิสระและดำเนินการตามข้อตกลงกับเราในการดำเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจมีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท

 

 • ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทต่าง ๆ เมื่อเราออกใบอนุญาตหรือจัดทำข้อตกลงที่คล้ายคลึงกันในการจำหน่ายสินค้าและบริการภายใต้ แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท (“ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย”) ตัวอย่างของผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ Marriott Vacations Worldwide Corporation และ Vistana Signature Experiences, Inc. ซึ่งเป็นพันธมิตรที่พักแบบปันส่วนเวลา (timeshare) ของเรา ตัวอย่างของผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ได้แก่ Cruise Yacht Optco Ltd. d/b/a The Ritz-Carlton Yacht Collection ซึ่งเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออทและพันธมิตรบัตรเครดิตที่ใช้แบรนด์ร่วม ทั้งนี้ ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมายมีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท

 

 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับเราในการจัดหาสินค้า บริการ หรือข้อเสนอที่ตรงกับประสบการณ์ของท่านที่โรงแรมของเรา หรือที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ (“พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์”) ตัวอย่างของพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ ร้านค้าภายในโรงแรม พันธมิตรตัวแทนการเดินทางและการท่องเที่ยว พันธมิตรที่พักแบบไทม์แชร์ ผู้ให้บริการรถเช่า และแพลตฟอร์มให้บริการจองด้านการเดินทาง ทั้งนี้ พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์มีความเป็นเอกเทศจากกลุ่มบริษัทแมริออท

 

 • แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น ฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรร่วมทางการตลาด และบุคคลภายนอกอื่น ๆ

 

 • อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่จัดหาไว้ให้ภายในโรงแรมของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจัดหาอุปกรณ์ช่วยสั่งงานสมาร์ทโฮมไว้ให้ท่านใช้ในการปรับแต่งที่พักและประสบการณ์ของท่านตามความต้องการ

 

 • บริการทางกายภาพและบริการเคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่ตั้ง  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านดาวน์โหลดแอปใด ของเรา หรือเลือกที่จะเข้าร่วมในบางโปรแกรม ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพที่เฉพาะเจาะจงของอุปกรณ์ของท่าน โดยใช้จานดาวเทียม เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ สัญญาณวายฟาย หรือเทคโนโลยีอื่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมผ่านแอปหรือโปรแกรมอื่น (ทั้งในระหว่างการเข้าสู่ระบบครั้งแรกหรือในภายหลัง) เพื่อรับข้อเสนอพิเศษและเปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานตามตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน หากท่านเลือกที่จะเข้าร่วม แอปหรือโปรแกรมอื่นจะยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งขณะที่ท่านอยู่ภายในหรือใกล้กับโรงแรมที่เข้าร่วม จนกว่าท่านจะออกจากระบบหรือปิดแอปพลิเคชัน (หมายถึง แอปหรือโปรแกรมอื่นจะเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ต่อไปถ้ายังคงทำงานอยู่ในเบื้องหลัง) หรือเมื่อท่านใช้การตั้งค่าบนโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นของท่านเพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการทำงานตามตำแหน่งที่ตั้งของแอปหรือโปรแกรมอื่นของกลุ่มบริษัทแมริออท

การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

“ข้อมูลอื่น ๆ” คือข้อมูลที่โดยทั่วไปแล้วไม่เปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่าน หรือไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลอื่น ๆ นั้นสามารถเปิดเผยตัวตนที่เฉพาะเจาะจงของท่านได้ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลอื่น ๆ ดังกล่าวเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึง

 • ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
 • ข้อมูลการใช้งานแอป
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ๆ
 • ข้อมูลทางประชากรและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้
 • ข้อมูลแบบแสดงผลรวม

วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น

เราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้หลายวิธีดังนี้

 • เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน  เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเบราว์เซอร์ของท่านหรือผ่านอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ของระบบควบคุมการเข้าถึงสื่อ (MAC) ชนิดของคอมพิวเตอร์ (Windows หรือ Macintosh) ความละเอียดหน้าจอ ชื่อและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ผู้ผลิตและรุ่นของอุปกรณ์ ภาษา ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต และชื่อและเวอร์ชั่นของบริการออนไลน์ (เช่น แอปต่าง ๆ) ซึ่งท่านกำลังใช้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าบริการออนไลน์จะทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • การใช้งานแอปของท่าน  เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเมื่อท่านดาวน์โหลดและใช้แอป เช่น ข้อมูลการใช้งานแอป วันที่และเวลาที่แอปบนอุปกรณ์ของท่านเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเรา และข้อมูลและไฟล์ใดที่ถูกดาวน์โหลดไปยังแอป โดยพิจารณาจากหมายเลขอุปกรณ์ของท่าน
 • คุกกี้  เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลที่จัดเก็บโดยตรงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งท่านกำลังใช้ คุกกี้ช่วยให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ เวลาที่ใช้บริการออนไลน์ หน้าที่เข้าชม URL ที่อ้างอิง การตั้งค่าภาษา และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่รวบรวมได้ เราใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำทาง เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านให้ตรงตามความต้องการขณะที่ใช้บริการออนไลน์ และเพื่อรับรู้คอมพิวเตอร์ของท่านในการช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ เรารวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ด้วยเช่นกัน เพื่อความต่อเนื่องในการปรับปรุงการออกแบบและฟังก์ชันการทำงาน การทำความเข้าใจถึงการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อช่วยให้เราสามารถจัดการกับคำถามต่าง ๆ ได้

ยิ่งไปกว่านั้น คุกกี้ยังช่วยเราในการเลือกโฆษณาหรือข้อเสนอที่ท่านน่าจะสนใจมากที่สุด เพื่อแสดงในขณะที่ท่านใช้บริการออนไลน์ หรือเพื่อส่งอีเมลทางการตลาด นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อติดตามการตอบสนองต่อโฆษณาออนไลน์และอีเมลทางการตลาด

หากท่านไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยคุกกี้ ท่านสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุมคุกกี้ได้ที่ http://www.allaboutcookies.org/manage-cookes/index.htm

ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หรือโดยจัดการการตั้งค่าการติดตามของท่านโดยคลิกที่ การตั้งค่าการติดตาม ที่ด้านล่างบนเว็บไซต์หน้าแรกของเรา ทั้งนี้หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านอาจพบความไม่สะดวกบางอย่างในการใช้บริการออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่สามารถรับรู้คอมพิวเตอร์ของท่าน และท่านจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบทุกครั้งที่เข้าใช้งาน นอกจากนี้ ท่านจะไม่ได้รับโฆษณาหรือข้อเสนออื่น ๆ จากเราที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน ในขณะนี้เราไม่ตอบสนองต่อการส่งสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ของเบราว์เซอร์

 • แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน  เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแท็กพิิกเซล (หรือที่เรียกว่า Web Beacon และ clear GIF) ซึ่งใช้กับบริการออนไลน์บางอย่างเพื่อติดตามการดำเนินการของผู้ใช้บริการออนไลน์ (รวมถึงผู้รับอีเมล) ตรวจวัดความสำเร็จของแคมเปญการตลาดและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ รวมถึงสิ่งอื่น ๆ
 • เครื่องมือวิเคราะห์  เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ Google Analytics และ Adobe Analytics ซึ่งใช้คุกกี้และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ บริการเหล่านี้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ แอป และบริการออนไลน์อื่น ๆ  ท่านสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ได้ โดยเข้าไปที่ www.google.com/policies/privacy/‌partners/ เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น และปฏิเสธการยอมรับโดยดาวน์โหลดส่วนขยายของเบราว์เซอร์สำหรับการยกเลิก Google Analytics ได้ที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น ท่านสามารถดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adobe และปฏิเสธการยอมรับได้ โดยเข้าไปที่ http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น
 • เทคโนโลยี Adobe Flash (เช่น Flash Local Shared Objects (“Flash LSO”)) และเทคโนโลยีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน  เราเก็บรวบรวมข้อมูลผ่าน Flash LSO และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในบางเว็บไซต์ เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของท่าน รวมถึงสิ่งอื่น ๆ หากท่านไม่ต้องการให้มีการจัดเก็บ Flash LSO บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปรับการตั้งค่า Flash Player ของท่านเพื่อปิดกั้นการจัดเก็บ Flash LSO ได้โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ใน Website Storage Settings Panel เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น นอกจากนี้ท่านยังสามารถควบคุม Flash LSO ได้โดยเข้าไปยัง Global Storage Settings Panel เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น และปฏิบัติตามคำแนะนำ (ซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น วิธีลบ Flash LSO ที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เรียกว่า “ข้อมูล” บนไซต์ Macromedia) วิธีป้องกันไม่ให้มีการวาง Flash LSO บนคอมพิวเตอร์ของท่านโดยไม่ได้ถามท่านก่อน และวิธีปิดกั้น Flash LSO ที่ไม่ได้ส่งมาจากผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ที่ท่านใช้งานอยู่ในขณะนั้น (สำหรับ Flash Player 8 และใหม่กว่า) โปรดทราบว่าการตั้งค่า Flash Player เพื่อยับยั้งหรือจำกัดการยอมรับ Flash LSO อาจลดหรือกีดขวางการทำงานของแอปพลิเคชั่น Flash บางตัว รวมถึงแอปที่ใช้สำหรับบริการออนไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น
 • ที่อยู่ IP ของท่าน  เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่ IP ของท่าน ซึ่งเป็นหมายเลขที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน (ISP) กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังใช้โดยอัตโนมัติ ที่อยู่ IP จะถูกระบุและบันทึกเข้าในล็อกไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานบริการออนไลน์ รวมถึงเวลาที่เยี่ยมชมและหน้าเว็บที่ได้เข้าไปดู เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อคำนวณระดับการใช้งาน วินิจฉัยปัญหาบนเซิร์ฟเวอร์ และบริหารจัดการบริการออนไลน์ นอกจากนี้ เราอาจเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโดยคร่าว ๆ ของท่านจากที่อยู่ IP ของท่านด้วยเช่นกัน
 • ข้อมูลแบบแสดงผลรวม เราอาจทำการรวมผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม โดยข้อมูลแบบแสดงผลรวมนี้จะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านหรือผู้ใช้คนอื่นใดเป็นรายบุคคลได้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น  

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดหาบริการให้แก่ท่าน เพื่อพัฒนาข้อเสนอใหม่ ๆ และเพื่อปกป้องกลุ่มบริษัทแมริออทและแขกที่เข้าพักของเราตามรายละเอียดด้านล่าง ในบางกรณีเราจะขอให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ให้แก่เราโดยตรง หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่เราขอหรือห้ามมิให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เราอาจไม่สามารถจัดหาบริการให้ตามที่ร้องขอได้

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ดังต่อไปนี้

 

 • จัดหาบริการให้ตามที่ท่านร้องขอ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อจัดหาบริการให้ตามที่ท่านร้องขอ ซึ่งรวมถึง

 

   • อำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพัก การชำระเงิน การส่งข้อมูลธุรการ การยืนยัน หรือข้อความก่อนเดินทางมาถึง เพื่อช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับการจัดประชุมและการจัดงานอีเวนต์ และเพื่อให้ข้อมูลอื่น ๆ แก่ท่านเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่และโรงแรมที่ท่านมีกำหนดจะมาใช้บริการ
   • จัดการเกี่ยวกับการสำรองและการเข้าพักของท่านให้เสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น ดำเนินการชำระเงินของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าห้องพักของท่านจะพร้อมให้บริการ และให้บริการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
   • สนับสนุนโครงการใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเรา เมื่อท่านแจ้งที่อยู่อีเมลไว้ในการสำรองห้องพัก เราจะใช้ที่อยู่อีเมลนั้นเพื่อส่งสำเนาใบเรียกเก็บเงินให้แก่ท่าน หากท่านทำการสำรองห้องพักให้บุคคลอื่นโดยใช้ที่อยู่อีเมลของท่าน ใบเรียกเก็บเงินของบุคคลนั้นจะถูกส่งให้ท่านด้วยเช่นกัน ท่านสามารถปฏิเสธการยอมรับการส่งใบเรียกเก็บเงินของท่านทางอีเมลและขอรับสำเนาฉบับกระดาษได้โดยติดต่อกับแผนกต้อนรับส่วนหน้า

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราและท่าน เนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย

 

 • ปรับแต่งการให้บริการตามการตั้งค่าความต้องการส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อปรับแต่งการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลและปรับปรุงประสบการณ์ของท่าน รวมถึงเมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของเรา เยี่ยมชมโรงแรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา หรือใช้บริการออนไลน์ เพื่อ

 

   • ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ของท่านตามการตั้งค่าความต้องการส่วนบุคคลของท่าน
   • มอบข้อเสนอต่าง ๆ ที่ออกแบบให้ตรงตามการตั้งค่าความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อจัดหาบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการส่วนบุคคลของท่าน ทั้งในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น

 

 • สื่อสารให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ตรงตามการตั้งค่าความต้องการส่วนบุคคลของท่าน เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อ

 

   • ส่งข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดและข้อเสนอส่งเสริมการขาย รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า การวิจัยตลาด หรือการประกันคุณภาพ ให้แก่ท่านเป็นระยะ ๆ

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เพื่อสื่อสารกับท่านเมื่อท่านให้ความยินยอม เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราและท่าน และ/หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น

 

 • โปรแกรมความภักดี เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อ

 

   • นำเสนอและจัดการการเข้าร่วมโปรแกรมความภักดีของเราในทั่วโลก รวมทั้งโปรแกรมเฉพาะอื่น ๆ สำหรับบางโรงแรม หรือโปรแกรมที่จัดขึ้นตามความสนใจของท่าน
   • ส่งข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย และข้อมูลเกี่ยวกับสถานะบัญชีและกิจกรรมของท่าน
   • ประเมินสิทธิประโยชน์ของท่าน
   • บริหารจัดการคะแนนสะสมที่ได้รับผ่านบัตรเครดิตที่ใช้แบรนด์ร่วม
   • จัดการทางเลือกของท่านเกี่ยวกับความประสงค์ของท่านในวิธีรับคะแนนสะสม ติดตามสถานะ และใช้คะแนนสะสม

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้หากท่านให้ความยินยอม เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราและท่าน และ/หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น

 

 • การชิงรางวัล การจัดกิจกรรม งานอีเวนต์ และการส่งเสริมการขาย เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าร่วมในการชิงรางวัล การแข่งขัน และการส่งเสริมการขายอื่น และเพื่อบริหารจัดการกิจกรรมเหล่านี้ กิจกรรมบางกิจกรรมจะมีการกำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมและอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านกฎระเบียบดังกล่าวโดยละเอียด

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้เมื่อท่านให้ความยินยอม เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราและท่าน และ/หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น

 

 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การควบคุมและการป้องกันด้านการรักษาความปลอดภัยและการทุจริต (รวมถึง การใช้โทรทัศน์วงจรปิด คีย์การ์ด และระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ) การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ การยกระดับ การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนบริการของเรา การระบุแนวโน้มการใช้งาน การพิจารณาประสิทธิผลของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และการดำเนินงานและการขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

 

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้เพื่อจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราและท่าน เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือเนื่องจากเรามีผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการนั้น

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ

เป้าหมายของเราคือการจัดหาบริการและการต้อนรับด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด และในการดำเนินการนั้น เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ร่วมกับ

 • กลุ่มบริษัทแมริออท เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับบริษัทอื่น ๆ ภายใน Marriott Group เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหาและการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล การสื่อสารกับท่าน การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดี และการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราให้สำเร็จลุล่วง Marriott International, Inc. คือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกัน เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ที่ใช้ในการสำรองห้องพักกับโรงแรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการและดำเนินการสำรองห้องพักของท่านให้สำเร็จลุล่วง

 

 • เจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ให้กับเจ้าของและผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหาและการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล และการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมความภักดี

 

 • ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ให้กับผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น การจัดหาและการปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคล และการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการภายใต้แบรนด์แมริออทได้ ซึ่งรวมถึงที่พักแบบไทม์แชร์

 

 • พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการ และข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของท่านที่โรงแรมของเรา หรือที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ โดยการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ ทำให้เราสามารถปรับแต่งบริการให้ตรงตามความต้องการส่วนบุคคลและมอบประสบการณ์การเดินทางในแบบพิเศษให้แก่ท่าน ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันข้อมูลนี้ช่วยให้เราจัดหาบริการให้แก่ท่านได้ที่สปา ร้านอาหาร สโมสรสุขภาพ บริการคอนเซียจ และร้านค้าอื่น ๆ ที่โรงแรมของเรา การแบ่งปันข้อมูลนี้ยังช่วยให้เราจัดหาบริการสำหรับการซื้อแบบแพ็กเกจจากแหล่งเดียวกันให้แก่ท่าน ซึ่งรวมบริการเกี่ยวกับการเดินทางต่าง ๆ เช่น บัตรโดยสารเครื่องบิน รถเช่า และโปรแกรมการท่องเที่ยว

 

 • ผู้ให้บริการ  เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ให้กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ ตัวอย่างของผู้ให้บริการ ได้แก่ บริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การดำเนินการชำระเงิน การจัดการตามคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การบริการลูกค้า การส่งอีเมล การตลาด การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ

 

 • บัญชีที่เชื่อมโยงกันและกิจกรรมส่งเสริมการขาย เราเป็นพันธมิตรกับบุคคลภายนอกเฉพาะราย เพื่อช่วยให้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของบริษัทเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น บริษัทบางแห่งอาจอนุญาตให้ท่านใช้หมายเลขประจำตัวโปรแกรมความภักดีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของท่านเพื่อรับหรือลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทดังกล่าว บริษัทเหล่านี้รวมถึงสายการบิน ผู้ให้บริการรถเช่า และผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชิงรางวัลและการแข่งขันต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมของท่านยังให้ท่านสามารถเชื่อมโยงบัญชีสื่อสังคมเข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ได้ หรือท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีบริการออนไลน์ได้จากบัญชีสื่อสังคมของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนใช้บริการดังกล่าวเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กับบุคคลภายนอกเหล่านี้ หากท่านไม่ต้องการให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวนี้ โปรดอย่าแจ้งหมายเลขประจำตัวโปรแกรมความภักดีของท่านต่อบุคคลภายนอก อย่าใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของท่านเพื่อลงทะเบียนสำหรับการส่งเสริมการขายของบุคคลภายนอก และอย่าเชื่อมโยงบัญชีบริการออนไลน์ของท่านกับบัญชีบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่แบ่งปันกันในลักษณะดังกล่าวนี้จะได้รับการกำกับดูแลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกและไม่อยู่ภายใต้แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้

 

 • โปรแกรม eFolio  หากท่านเป็นพนักงานของบริษัทที่เข้าร่วมในโปรแกรม eFolio ของกลุ่มบริษัทแมริออท และสำรองห้องพักของท่านโดยใช้รหัสองค์กรของบริษัท หรือชำระค่าใช้จ่ายโดยใช้บัตรเครดิตขององค์กร รายการคัดย่อของบัญชีค่าใช้จ่ายของท่านซึ่งแสดงรายละเอียดสินค้าและบริการที่จัดหาให้แก่ท่านอาจถูกส่งไปยังบริษัทของท่านและบริษัทบัตรเครดิต แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยนายจ้างของท่าน และบริษัทหรือธนาคารใด ๆ ที่ออกบัตรเครดิต และเราไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติขององค์กรเหล่านี้

 

 • การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ของท่านให้กับบุคคลภายนอก ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การจัดตั้งธุรกิจร่วมทุน การโอนสิทธิ์ การโอนหรือการจำหน่ายอื่น ๆ ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธรุกิจ ทรัพย์สิน หรือหุ้นของกลุ่มบริษัทแมริออท (รวมถึงการล้มละลายหรือการฟ้องร้องทางกฎหมายใด ๆ ที่คล้ายคลึงกัน)

 

การใช้งานและการเปิดเผยข้อมูลอื่น

 

ในกรณีที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นหรือเหมาะสม เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน (ข) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (ค) เพื่อตอบสนองตามคำร้องขอของหน่วยงานสาธารณะและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานนอกประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (ง) เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดของเรา (จ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเรา (ฉ) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแมริออท ตัวท่าน หรือบุคคลอื่น ๆ และ (ช) เพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขเยียวยาที่สามารถทำได้หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเรา

 

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกเสียจากว่ากฎหมายที่มีผลใช้บังคับจะไม่อนุญาตให้เราทำเช่นนั้น ในบางกรณี เราอาจผนวกรวมข้อมูลอื่น ๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น รวมชื่อของท่านและตำแหน่งที่ตั้งของท่านเข้าด้วยกัน) หากเราดำเนินการดังกล่าว เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ผนวกรวมกันเสมือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ตราบเท่าที่ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่รวมกัน

 

องค์กรที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทแมริออท

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึง และเราไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ขององค์กรอื่นใดภายนอกองค์กรของกลุ่มบริษัทแมริออท รวมถึงผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ เจ้าของ ผู้ถือใบอนุญาตที่ได้รับมอบหมาย พันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หรือบุคคลภายนอกรายใดก็ตามที่ดำเนินการบนไซต์หรือบริการใด ๆ ที่มีการเชื่อมโยงลิงก์มาจากบริการของเรา บริการชำระเงิน โปรแกรมความภักดี หรือเว็บไซต์ที่เป็นหน้าแรกของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่โรงแรมของเรา การรวมลิงก์ดังกล่าวไว้ในบริการออนไลน์ไม่ได้แสดงว่าเราให้การรับรองเว็บไซต์หรือบริการที่มีการเชื่อมโยงลิงก์ เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกใดทั้งสิ้น  

นอกจากนี้ เราไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล หรือนโยบายหรือวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยขององค์กรอื่น ๆ เช่น Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM หรือนักพัฒนาแอป ผู้ให้บริการแอป ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อสังคม ผู้ให้บริการระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการสัญญาณไร้สาย หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรอื่น ๆ ผ่านแอปหรือบนแอป หรือบนหน้าสื่อสังคมของเรา

ผู้โฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอก

เราอาจใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อทำการโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ท่านอาจจะสนใจเมื่อท่านเข้าใช้บริการออนไลน์ เว็บไซต์หรือบริการออนไลน์อื่น ๆ ในการโฆษณาดังกล่าว บริษัทเหล่านี้จะวางหรือรับรู้คุกกี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบนเบราว์เซอร์ของท่าน (รวมถึงโดยการใช้แท็กพิกเซล) หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติและดูทางเลือกของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดเข้าไปที่ http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น และ http://www.aboutads.info/ เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น หากต้องการปฏิเสธการยอมรับวิธีปฏิบัติดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดแอป AppChoices ได้ที่ www.aboutads.info/appchoices เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น

การรักษาความปลอดภัย

เราพยายามที่จะใช้มาตรการระดับองค์กร มาตรการทางเทคนิคและการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ไม่มีระบบการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลใดที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเราไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น หากท่านรู้สึกว่าความปลอดภัยของบัญชีของท่านตกอยู่ในความเสี่ยง) โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตามรายละเอียดในส่วน วิธีการติดต่อเรา ที่ด้านล่าง

ทางเลือก การเข้าถึง และการเก็บรักษาข้อมูล

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลของท่าน และเราต้องการที่จะมั่นใจว่าท่านมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับท่าน

หากท่านไม่ต้องการได้รับอีเมลทางการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถปฏิเสธการยอมรับได้โดยเข้าไปที่ unsubscribe page เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น  ของเราได้ที่ https://www.marriott.com/profile/email/unsubscribeChallenge.mi เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมลดังกล่าวที่ท่านได้รับจากเรา

นอกจากนี้ สมาชิกของโปรแกรมความภักดีของเรายังสามารถปฏิเสธการยอมรับอีเมลทางการตลาดผ่านบัญชีโปรแกรมของตนได้ หรือโดยการส่งจดหมายไปที่ Internet Customer Care – Unsubscribe, 1818 North 90 Street, Omaha, Nebraska 68114-1315 USA

เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล หากท่านปฏิเสธการยอมรับอีเมลทางการตลาดจากเรา เราอาจยังคงส่งข้อความสำคัญด้านการบริหารจัดการไปให้แก่ท่าน ซึ่งท่านไม่สามารถปฏิเสธการยอมรับข้อความดังกล่าวได้

ประกาศพิเศษสำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ลูกค้าที่มีถิ่นพำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียและได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่เรา สามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทให้แก่บุคคลภายนอกและภายในกลุ่มบริษัทแมริออทที่เราดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงได้หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทินโปรดส่งคำร้องขอดังกล่าวถึงเราที่ privacy@marriott.com เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น หรือ

Marriott International, Inc.

Global Compliance, Privacy

10400 Fernwood Road

Bethesda, MD 20817

 

เราจะจัดหารายการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่มีการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรงในระหว่างปีปฏิทินปีที่แล้ว รวมถึงชื่อและที่อยู่ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอที่ส่งไปยังที่อยู่อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ตามที่ระบุอยู่ในย่อหน้านี้

วิธีที่ท่านสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

หากท่านต้องการจะตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ระงับ จำกัด หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้เราเมื่อก่อนหน้านี้ หรือหากท่านต้องการได้รับสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งต่อไปยังบริษัทอีกแห่งหนึ่ง (ตามที่ท่านได้รับสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวนี้ตามกฎหมาย) ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@marriott.com เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น หรือโดยทางไปรษณีย์ที่

Marriott International, Inc.

Global Compliance, Privacy

10400 Fernwood Road

Bethesda, MD 20817

United States of America

 

 ในคำร้องขอของท่าน โปรดระบุให้ชัดเจนว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ท่านต้องการจะขอเปลี่ยนแปลง ท่านต้องการให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานข้อมูลของเราหรือไม่ หรือมีข้อจำกัดอื่นใดที่ท่านต้องการให้เราปฏิบัติในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความปลอดภัยของท่าน เราจะดำเนินการตามคำร้องขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อีเมลที่เฉพาะเจาะจงซึ่งท่านใช้เพื่อส่งคำร้องขอของท่านเท่านั้น และเราอาจจำเป็นต้องขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เราจะพยายามปฏิบัติตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

 

โปรดทราบว่าเรามักจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเก็บบันทึกข้อมูล และ/หรือเพื่อการสำเร็จลุล่วงของธุรกรรมใดก็ตามที่ท่านได้เริ่มดำเนินการ ก่อนหน้าที่จะร้องขอให้เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล (เช่น เมื่อท่านทำการซื้อหรือสำรอง หรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย ท่านอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้ไว้จนกว่าการซื้อ การสำรอง หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายดังกล่าวจะเสร็จสิ้น) ทั้งนี้ ยังอาจมีข้อมูลที่หลงเหลืออยู่ซึ่งจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูลของเราและบันทึกข้อมูลอื่น ๆ โดยจะไม่ถูกลบทิ้ง ยิ่งไปกว่านั้น อาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราอาจไม่อนุญาตให้ท่านตรวจสอบได้ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย ด้านความปลอดภัย หรือเหตุผลอื่น ๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลาที่นานกว่า  

เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลของเรารวมถึง

 • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับท่านและให้บริการแก่ท่านอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น ตราบเท่าที่ท่านมีบัญชีอยู่กับเราหรือยังคงใช้บริการของเราต่อไป)
 • มีการกำหนดข้อผูกพันทางกฎหมายไว้ซึ่งเราต้องปฏิบัติตามหรือไม่ (ตัวอย่างเช่น กฎหมายบางฉบับกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่ระบุก่อนที่เราจะสามารถลบข้อมูลนั้นได้)
 • มีข้อแนะนำให้ทำการเก็บรักษาข้อมูลไว้หรือไม่ หากพิจารณาถึงสถานะทางกฎหมายของเรา (เช่น ตามอายุความ เพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล)

ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

เราขอให้ท่านอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใด ๆ ให้แก่เรา และขอให้ท่านอย่าเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในการใช้บริการหรือผ่านการใช้บริการหรือในกรณีอื่นใดต่อเรา นอกจากว่าจะมีการร้องขอเป็นพิเศษ (เช่น หมายเลขประจำตัวประกันสังคม หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง ศาสนา คตินิยมหรือความเชื่ออื่น ๆ ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพหรือลักษณะทางพันธุกรรม ประวัติอาชญากรรม การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือการถูกดำเนินการตามกฎหมายหรือการคว่ำบาตรจากฝ่ายปกครองหรือในทางอาญา)

การใช้บริการโดยผู้เยาว์

บริการเหล่านี้ไม่ได้มีจุดประสงค์สำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปี และเราขอให้บุคคลดังกล่าวอย่ามอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้บริการ

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน

กลุ่มบริษัทแมริออทเป็นองค์กรระดับโลกและให้บริการในทั่วโลก การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการให้บริการเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพสูงเท่าเทียมกันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในโลก ด้วยเหตุนี้ เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ ไปยังองค์กรต่าง ๆ ภายในประเทศที่อาจมีมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างไปจากมาตรฐานในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของท่าน โดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากท่านสำรองห้องพัก เยี่ยมชม หรือเข้าพักที่โรงแรมภายใต้แบรนด์ของแมริออท หรือใช้บริการใด ๆ ภายใต้แบรนด์ของกลุ่มบริษัทแมริออท จะถือว่าท่านเข้าใจว่าเรามีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังทั่วโลก

ในบางสถานการณ์ ศาล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศอื่น ๆ จะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) บางประเทศได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปว่ามีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามมาตรฐานของ EEA (ดูรายชื่อประเทศฉบับเต็ม here เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น )

การรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Shield)

Marriott International, Inc. และบริษัทในเครือบางแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield) และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. Privacy Shield) frameworks เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น ท่านสามารถดูเอกสารการรับรองของเราได้ที่ www.privacyshield.gov/list เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการ Privacy Shield โปรดเข้าไปที่ www.privacyshield.gov เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวของแขกที่เข้าพักภายใต้หลักการ Privacy Shield ของเราสามารถดูได้ที่นี่ [หมายเหตุ: แทรกลิงก์]

การแก้ไขแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

คำอธิบาย “การแก้ไขครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของหน้านี้ได้ระบุวันที่ซึ่งแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราได้เผยแพร่แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ในบริการออนไลน์แล้ว การใช้บริการของท่านหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไข หากท่านต้องการตรวจสอบแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้าการแก้ไขครั้งนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@marriott.com เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น

วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ privacy@marriott.com หรือโดยทางไปรษณีย์ที่

Marriott International, Inc.

Global Compliance, Privacy

10400 Fernwood Road

Bethesda, MD 20817

United States of America

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียนของเราและข้อมูลการติดต่อ โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของแขกที่เข้าพักภายใต้หลักการ Privacy Shield ของเรา แทรกลิงก์ เนื่องจากการสื่อสารทางอีเมลของท่านถึงเราอาจไม่ปลอดภัยเสมอไป โปรดอย่าระบุรายละเอียดของบัตรเครดิตหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้ในอีเมลที่ท่านส่งถึงเรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านยังสามารถ

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่านได้ที่ MarriottDPO@marriott.com ในอีเมลของท่าน โปรดระบุว่าท่านกำลังติดต่อเราจากประเทศใด

 

 • ส่งคำร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน หรือในสถานที่ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ได้ที่ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 เปิดในแท็บเบราว์เซอร์อื่น
การตั้งค่าคุกกี้

เราต้องการทราบถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ตามความต้องการส่วนบุคคล ดังที่อธิบายไว้โดยละเอียดในแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเรา เราใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เช่น คุกกี้และแท็กบนเว็บเพจของเรา คุกกี้ยังช่วยเราในการจัดหา ปกป้อง และปรับปรุงบริการของเราด้วยเช่นกัน สำหรับการเปลี่ยนการตั้งค่าความต้องการของท่าน โปรดเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าการติดตามของเรา

ความต้องการพิเศษสำหรับการสื่อสาร

เราต้องการมีส่วนร่วมกับท่านในลักษณะที่มีคุณค่าต่อท่าน รวมถึงความบ่อยครั้งในการได้รับการติดต่อจากเรา ในการตั้งค่าความต้องการของท่าน โปรดเข้าสู่ระบบไปที่โปรไฟล์บัญชีสมาชิกประจำของท่านและเลือกการตั้งค่าความต้องการพิเศษสำหรับการสื่อสาร หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก โปรดใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของข้อความการสื่อสารที่เราส่งไปถึงท่าน หมายเหตุ: ถึงแม้ท่านได้เลือกปฏิเสธการยอมรับข้อความการสื่อสารของเรา เราจะยังคงส่งข้อความการทำธุรกรรมการสำรองห้องพักหรือการเข้าพักของท่านให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงก่อนเดินทางมาถึง การยืนยัน และแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าพัก "

ความต้องการอื่นๆ

หากท่านมีความต้องการอื่นใด หรือต้องการใช้สิทธิส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎระเบียบการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ Privacy@Marriott.com หรือส่งไปรษณีย์ถึงเราที่: Marriott International, Inc. Global Compliance, Privacy 10400 Fernwood Road Bethesda, MD 20817 United States of America เราหวังเป็นอย่างยิ่งในการมอบประสบการณ์ที่เกินความคาดหวังของท่านทั้งทางออนไลน์และที่โรงแรมของเรา เพื่อความปลอดภัยของท่าน เราอาจต้องขอยืนยันตัวตนของท่านก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน